Bläddra

Fortsätt Framåt – Övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Fortsätt Framåt – Övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Fortsätt Framåt - Övningsbok baseras på de texter och teman som tas upp i huvudboken men fokuserar främst på det centrala innehåll som handlar om ordkunskap, tempus och sats- och meningsbyggnad. Tanken med övningsboken är att den till stor del ska repetera den grammatik som eleven har mött under tidigare studier. Boken består av fyra delar vilka motsvarar kursens fyra delkurser. Övningarna till texterna följer den ordning texterna presenteras efter i huvudboken, och är sorterade per delkurs. Tanken är att börja med att läsa texten i huvudboken och sedan arbeta med övningarna.