Bläddra

Fortsätt Framåt – Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Fortsätt Framåt – Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser. Boken erbjuder ett flertal möjligheter att, i funktionella och meningsfulla sammanhang, muntligt som skriftligt, utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan. Boken består av fem temakapitel och ett kapitel kallat Skafferiet. I de fem temakapitlen finns texter hämtade från verkligheten, såväl sakprosatexter som skönlitterära texter, samt uppgifter där det centrala innehållet och kunskapskraven i respektive delkurs kombineras. I Skafferiet finns den information som behövs för att kunna göra uppgifterna i boken. De olika temakapitlen, och texterna och uppgifterna däri, kan läsas och göras i vilken ordning man önskar. Detta gynnar den flexibilitet, effektivitet och individanpassning som ofta krävs inom vuxenutbildningen.