Bläddra

Fortsättning följer : att hantera barns trauma hemma och i skolan

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Trauma och chock

Fortsättning följer : att hantera barns trauma hemma och i skolan

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Trauma och chock
Köp här
Fortsättning följer vänder sig till den som finns nära barn och ungdomar som drabbats av traumatiska händelser, oavsett om man är förälder/vårdnadshavare eller möter den unga i sin professionella roll som t.ex. lärare, skolkurator, skolledare eller skolsköterska. Den utgår från forskning och praktik och fokuserar på praktiska lösningar och förhållningssätt som stöttar det drabbade barnet genom traumaförloppet.

Upplägget är kronologiskt: boken börjar i den akuta krisen och följer förloppet fram till läget där barnet är igenom traumaprocessen när livet börjar återgå till normala och fortsättning följer.

Författaren Jenny Nordin Hertzberg är psykolog, psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling. Under sitt yrkesliv har hon arbetat med kris och trauma i olika former i Sverige och internationellt, med såväl pågående katastrofer som akuta psykologiska insatser och traumabehandling.