Bläddra

Frågeformulär

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Frågeformulär

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

"Anser du att man kan mäta värdet av en vänskap genom dess varaktighet?"

Den schweiziske författaren Max Frisch nedtecknade under sitt skrivande liv en rad skarpsinniga och underhållande frågor riktade både till sig och till läsaren.  Dessa kom senare att sammanställas i en bok som blev enormt populär bland hans läsare. Frågorna spänner över ett brett spektrum av ämnen, som vänskap, pengar, hemvist och döden. Genom svaren lär man inte bara känna sig själv utan kanske även sina vänner.