Bläddra

Frågelist och berättarglädje : om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Frågelist och berättarglädje : om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Att skicka ut frågelistor till skrivande meddelare är sedan 1920-talet en etablerad metod för insamling och forskning i museer och arkiv. Listiga frågor med bestämda avsikter har ofta mötts av egensinniga svar och ett oväntat berättande. Resultatet av många års verksamhet är fascinerande samlingar av folkligt skrivande, en genre och en arena som står öppen för skribenter av alla slag även idag. Materialet är en utgångspunkt för forskning och lärande på olika nivåer. I bokens fjorton artiklar skriver forskare om frågelistornas ursprung och framtid, om problem och möjligheter, om gamla och nya forskningsperspektiv. Bilder ur Nordiska museets arkiv visar deltagare i verksamheten från olika tider.