Bläddra

Fragment från ett fallande imperium

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Fragment från ett fallande imperium

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Mina resor till Ryssland började sommaren 1990 då Sovjetunionen vacklade i sina grundvalar. Jag läste då ryska på slaviska institutionen i Stockholm och just den vårterminen hade jag fått underkänt på kursavsnittet ”Rysk konversation”. Troligtvis var jag då så utmattad i huvudet av alla de nya språkkunskaperna som jag tillägnat mig i en snabb takt. Under det senaste året hade jag läst 20 poäng per termin samtidigt som jag arbetade på heltid. En sommarkurs i Moskva skulle råda bot mot min bristande tankeförmåga. Det som i själva verket hände var att jag blev totalt förälskad i denna stad som inte liknade någon annan stad jag tidigare var bekant med.