Bläddra

Framåt C 2:a uppl Textbok inkl ljudfiler

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Framåt C 2:a uppl Textbok inkl ljudfiler

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt dom de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns.