Bläddra

Framsteg / Mönster och geometri

Framsteg / Mönster och geometri

Köp här
I de nya nationella proven i matematik för åk 3 kommer det att läggas stor vikt på att utvärdera elevernas kunskaper i geometri, samt deras förmåga att upptäcka och att skapa mönster. De ska även kunna se olika mönsters estetiska värden. Här får eleverna lära sig mönster från grunden. Eleverna får också avbilda och konstruera olika figurer, samt lära sig hur de benämns matematiskt. Häftet är i fyrfärg.