Bläddra

Framsteg / Tal och antal

Framsteg / Tal och antal

Köp här
I Framsteg med matematiken ska eleverna successivt bygga upp en god taluppfattning. I Tal och antal sker en gradvis uppbyggnad av kunskaperna genom konkret och strukturerat arbete. Häftet tar upp talområdet upp till 20 och är i fyrfärg.