Bläddra

Framtiden i samtiden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Framtiden i samtiden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Tidens Tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv. Vi lever i en tid präglad av förödande klimatförändringar, ökad polarisering och rekordstora flyktingströmmar. En växande krismedvetenhet sporrar visserligen till såväl innovationer som politisk handling men riskerar också hela tiden att övergå i uppgivenhet eller verklighetsflykt. I detta nummer utforskar författarna under temat Framtiden i samtiden hoppets och det utopiska tänkandets förändrade villkor i en tid där domedagsprofetiorna duggar tätt.