Bläddra

Framtidens arbetsmarknad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Framtidens arbetsmarknad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Frågan om hur nya arbetstillfällen ska kunna skapas är högsta prioritet för våra politiska partier. Däremot är analyserna få av hur framtidens arbetsmarknad kan komma att se ut. Vad kommer vi att jobba med i framtiden, och hur? Vilka jobb försvinner, vilka finns kvar och vilka kommer att uppstå? Kommer arbetslösheten att minska eller öka, och i så fall för vem? Vilka faktorer påverkar allt detta? Kort sagt: Hur kommer framtidens arbetsmarknad att gestalta sig? Den här boken är ett försök att skissera några svar på dessa frågor. Antologin Framtidens arbetsmarknad är baserad på det seminarium med samma namn som anordnades på Engelsbergs bruk i augusti 2010. Boken ingår i seminarieserien Från järnbruk till hjärnkraft.