Bläddra

Framtidens kritik : två essäer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Framtidens kritik : två essäer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
Det kritiska verket står inför ett epokskifte. På väg in i den post­digitala offentligheten möter vi förhållanden där bekanta kategori­er, som vi lärt oss att betrakta som dikotomier, inte längre utgör varandras motsatser. I kölvattnet träder nya hybridformer och gränssnitt fram. Framtidens kritik är ett essäistiskt utforskande i två delar av den offentliga kritiken i skärningspunkten mellan estetik, ekonomi och teknik. I essäerna »Kritiken om 100 år« och »De blödande nätverken« reflekterar författarna över allt från redaktionen och medborgarkritik till Augmented Reality och digital aktivism. Med förord av Magnus William-Olsson.