Bläddra

Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen : delutredning från Framtidskommissionen. Ds 2013:8

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Köp här

Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen : delutredning från Framtidskommissionen. Ds 2013:8

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Köp här
HAR UTGÅTT, KAN INTE BESTÄLLAS.

Vad krävs för att klara av att ta hand om en äldre och friskare befolkning, när allt färre människor är i arbetsför ålder?

Vi lever allt längre med allt bättre hälsa. Samtidigt föds färre barn än tidigare, vilket gör att befolkningen blir allt äldre. Vi riskerar därmed en obalans mellan dem som arbetar och dem som har pension, om vi inte gör någonting åt saken. Obalansen är en följd av att modellen för hur välfärden finansieras byggdes upp i en tid när vi inte levde lika länge och andelen pensionärer med behov av vård och omsorg var jämförelsevis mindre.