Bläddra

Från Absolut till Zorn

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Från Absolut till Zorn

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
De flesta svenska är väl medvetna om USA:s stora betydelse inom olika samhällsområden. Men svenska företag , svenska utvandrare och deras ättlingar har också haft betydlese för utvecklingen i USA. De täta banden mellan Sverige och USA har varit till gagn för båda länderna. I denna bok ges ett litet axplock av svensk-amerikanska relationer genom historien. Tyngdpunkten ligger på näringslivet men även kultur, vetenskap och andra samhällsområden är representerade. Boken finns både i en svensk och en amerikansk version. Uppge vilken du vill ha vid beställning.