Bläddra

Från Bysans till Putin : historier om Ryssland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Från Bysans till Putin : historier om Ryssland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Det har gått ett kvarts sekel sedan Sovjetunionen gick under. I denna bok följs den ryska idéhistoriens långa linjer från den bysantinska traditionen, vidare genom tsarväldet, sovjettiden och fram till det postsovjetiska Ryssland. Genom att vetenskapligt analysera kulturhistoriska teman och särskilt den ryska ortodoxa traditionen vill boken förmedla insikter till läsarna som är viktiga för förståelsen av dagens Ryssland. Här behandlas Moskvas tunnelbanas fascinerande historia och nutid, bakgrunden till den hårda domen mot Pussy Riot, dubbelörnens återkomst både som statsvapen och konstföremål, ortodoxa ritualers förvandling till medialiserad eventkultur bland mycket annat. Givet den samtid vi nu betraktar är bokens väsentliga ärende att belysa samspelet genom tiderna dels mellan kultur och politik, dels mellan andlighet och makt.

Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien.