Bläddra

från flicka till kärring

Köp här

från flicka till kärring

Köp här
Till alla läsare av min bok.Min förhoppning är att du tycker att livet var hårtpå 30-, 40-, och 50-talet långt ute på landet.