Bläddra

Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande : Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande : Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Det är inom ramen för det så kallade Gruvuppdraget som projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” genomförts under 2016. Projektet har bedrivits under ledning av Värmlands Museum och i samarbete med Filipstads kommun efter initiativ från Riksantikvarieämbetet. Syftet har varit att utveckla det lokala/ regionala arbetet för att visa exempel på hur kulturmiljö kan bidra till en attraktiv livs- och boendemiljö. Fokus på insatserna har varit att undersöka hur kulturmiljö och kulturarv fungerar som resurs i arbetet med etablering av nyanlända, som del i en hållbar samhällsutveckling.