Bläddra

Från King till Obama

Kategorier: Amerikas historia Historia Historia och arkeologi Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Från King till Obama

Kategorier: Amerikas historia Historia Historia och arkeologi Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

»Sommelius genomgång av de förhållanden, som formade rörelsen och gav Martin Luther King ett kall, är föredömligt koncis.« Göteborgs-Posten

»I have a dream«, sa Martin Luther King år 1963.
»Yes we can«, svarade Barack Obama fyrtiofem år senare.

Under valkampanjen i USA 2008 reste författaren Sören Sommelius i medborgarrättsrörelsens och Martin Luther Kings fotspår genom den amerikanska södern. Han återvände sommaren 2009 till samma platser i ett förändrat USA där Barack Obama blivit president.

I den personligt skrivna Från King till Obama berättar Sommelius om de svartas outtröttliga kamp ur ett historiskt perspektiv och knyter samman skildringen med händelser i vår tid. Med Obama som USA:s förste svarte president har Martin Luther Kings strävan efter ett rättvisare samhälle fått ny kraft.