Bläddra

Från pärm till skärm : om böcker som blivit film

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Film Filmvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Scenkonst och film
Köp här

Från pärm till skärm : om böcker som blivit film

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Film Filmvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Scenkonst och film
Köp här
Vad händer när en skriven text adapteras till filmmediet? Frågor om tolkning och hur trogen filmen är sin förlaga går inte att ge ett objektivt svar på. Kanske inte heller vilken version som är bäst. Och det är väl därför vi aldrig tröttnar på att diskutera dem.

I en personligt hållen bok, fylld med film- och boktips, diskuterar Nils Ahnland innehållet i såväl bok som film och belyser skillnader, likheter, förvanskningar och tolkningar medierna emellan.

Nils Ahnland är musikbibliotekarie i Gävle. Hans största intressen vid sidan om musiken är film och litteratur. Dessa två får samsas om utrymmet i Från pärm till skärm, en bok som handlar om det som sker när det skrivna ordet överförs till ljud och rörlig bild.