Bläddra

Från räknesnurra till dataplatta : 60 år med kommunal IT 1954–2014

Kategorier: Datorer: hårdvara Informationsteknik
Köp här

Från räknesnurra till dataplatta : 60 år med kommunal IT 1954–2014

Kategorier: Datorer: hårdvara Informationsteknik
Köp här

Från räknesnurra till dataplatta är den första heltäckande beskrivningen av hur IT använts i Sveriges kommuner, från 1954 då en gemensam hålkortsavdelning bildades inom Stockholms stad fram till dagens kommunala verksamhet med dataplattor och smarta telefoner i skolor, förskolor och äldreboenden. En utveckling som på senare år också nått ut till medborgare och företag i form av e-tjänster.

Boken beskriver också kommunernas utveckling med kommunsammanläggningar och övergången från landskommuner, municipalsamhällen, köpingar och städer till dagens enhetliga kommunbegrepp.

Här framgår också de skilda synsätt som präglat verksamheten genom åren i valen mellan en decentraliserad eller en centraliserad, gemensam IT-organisation för landets kommuner. Olika former av kommunal samverkan berörs också.

Boken ger också en utförlig beskrivning av Kommundatas utveckling från grundandet 1968 fram till att företaget successivt avvecklades på 2000-talet.

Från räknesnurra till dataplatta är rikt illustrerad och har tillkommit genom en omfattande insamling av fakta i form av intervjuer och material ur ett stort antal kommun- och stadsarkiv. 

Bokens författare Nils Knutsson har arbetat i 45 år med IT inom offentlig sektor i allmänhet och med kommunernas IT i synnerhet. Han började 1970 som organisationsutredare i Falu kommun och fortsatte därefter som ADB- och organisationskonsult inom Svenska Kommunförbundet.

Från 1980 har Nils Knutsson varit verksam inom Kommundata, Dialog, Celsius Information System, Enator, TietoEnator och Tieto och innehaft befattningar som utvecklingsledare, regionchef, marknadsdirektör och vd för dotterbolag. Från och med 2009 är Nils Knutsson Senior Advisor inom Tieto och inom Institutet för informationsteknologi, Ifi.

Nils Knutsson har även skrivit ett antal böcker om organisationsfrågor och IT-användning i kommunerna, bland annat Kommunal förnyelse, Våra nya kommuner, IT-sourcing i offentlig sektor samt ett antal rapporter om IT-verksamhetens omfattning och inriktning i kommunerna samt tillämpning av LOU i samband med IT-upphandlingar.

Nils Knutsson utsågs i april 2015 till årets IT-person av den kommunala användarföreningen KommITS. Juryns motivering var: ”Nils Knutsson tilldelas priset som ’Årets IT-person 2015’ för sitt outtröttliga engagemang och intresse för kommunal IT i flera decennier. Få personer har den djupa och breda kunskap som Årets IT-person inom kommunal IT i Sverige.”