Bläddra

Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Finns det ett enkelt sätt att analysera intervjuer, observationer och dokument? Svaret är nej. Analysarbete är notoriskt mångbottnat och det finns sannerligen mer än ett sätt. Men den här boken visar hur arbetet kan bli smidigare. Författarna hävdar att all analys innefattar tre handlingar: sortera, reducera och argumentera. Om forskaren eller studenten lyckas dela upp och iordningställa materialet, skära bort det irrelevanta (eller ”zooma ut” från det perifera) och därtill utforma en argumentation på basis av materialet – ja, då får analysarbetet goda förutsättningar. Med hjälp av dessa tre handlingar kan forskaren eller studenten lättare vandra sin slingrande men spännande väg från stoff till studie. Boken behandlar det analytiska hantverket och dess strävan mot att teoretisera. Genom goda råd och illustrativa exempel vill författarna ingjuta entusiasm i kreativt analysarbete.