Bläddra

Från Sveavägen till Maskeradbalen

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi

Från Sveavägen till Maskeradbalen

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Från Sveavägen till Maskeradbalen vänder upp och ner på allt du trodde du visste om mordet på Olof Palme 1986 och skotten på operan 1792. Genom utforskning av flera utvecklingslinjer i den svenska historien knyts Olof Palmes och Gustav III:s liv och gärningar samman utan att binda dem till förutbestämda tidsperioder.
Boken behandlar två av våra mest berömda statsmän, deras respektive öden och inverkan på den svenska historien. Erik Wallström tar avstamp i de båda attentaten mot rikets ledning 1986 och 1792 med ett helt nytt angreppssätt – att förutsättningslöst beskriva de historiska personerna och skeendena ur helt andra aspekter än vad som tidigare gjorts.
Följden blir en berättelse om vårt lands historia ur ett tankeväckande perspektiv, om hur dagens svenska samhälle har formats av viktiga skeenden under 1900-talet men inte minst av utvecklingslinjerna årtiondena runt sekelskiftet 1800. Läsaren lär förvånas över de oväntade vändningarna, och förundras över insikterna i hur den svenska historien har påverkats av både Olof Palmes och Gustav III:s gärningar.
Med Från Sveavägen till Maskeradbalen ställs läsaren också inför helt nya synsätt på Sveriges roll i den europeiska historien under tvåhundra år. Det ger till viss del en alternativ historielektion för att påvisa hur lite det faktiskt hade behövts för att svensk 1900-talshistoria skulle ha färgats av kaos, krig och diktatur.