Bläddra

Från sydöstra Mexicos underjordiska berg

Köp här

Från sydöstra Mexicos underjordiska berg

Köp här
Om någon politisk ledare i dag kan kallas för en levande legend så är det Subcomandante Marcos, talesmannen för den zapa- tistiska motståndsrörelsen i Mexico.
Marcos gäckar inte bara alla som försökt avslöja hans identitet, hans politik såväl som hans texter undandrar sig alla försök till kategorisering.
Han är gerillaledare men också pacifist. Han kan beskrivas som postmodernist och är samtidigt djupt rotad i den mexikanska traditionen. Han är självmedveten men i lika hög grad självironisk. Han har beskrivits som världens förste cybernetiske revolutionär.
I detta urval finns skarpa analyser av globaliseringens effekter, skickligt skrivna reportage från indianbyarna i Chiapas, brev liksom essäer och poetiska sagor.
Texterna är översatta av Erik Gustafsson som i sin utförliga och uppdaterade inledning ger den grundläggande kunskapen om Marcos, zapatisterna och den aktuella situationen i Mexico.

»Marcos har stått i spetsen för en demokratirörelse utan like. Den präglas av en politisk kultur mättad av kampvilja och corazón, som kanske bäst kommer till uttryck i Marcos säregna brev, kommunikéer och essäer.«
Stefan Jonsson, Dagens Nyheter