Bläddra

Från Toronto till Moskva : kulturpolitik i åtta länder

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Från Toronto till Moskva : kulturpolitik i åtta länder

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Denna antologi diskuterar kulturpolitik från Moskva till New York. Författarna pekar på centrala drag i olika länders kulturpolitiska organisation. De lyfter fram viktiga debatter kring mediapolitik, sponsring, lokal eller central styrning, mediaimperialism och nationell kulturproduktion. Internationella och historiska jämförelser hjälper oss att få perspektiv på vår egen kulturpolitik. de hjälper oss att ställa nya frågor och få syn på det självklara, det osynliga i vår egen tradition.