Bläddra

Från utanförskap till gemenskap – (ungefär) hundra år av svensk säkerhetspolitik

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Från utanförskap till gemenskap – (ungefär) hundra år av svensk säkerhetspolitik

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det har hänt mycket i svensk säkerhetspolitik på 100 år. Två världskrig har rasat, NF har bildats och upplösts, FN har bildats och bestått. Sverige har drivit en neutralitetspolitik och övergivit den. Sverige har blivit medlem i EU men valt att stanna utanför Nato.

Sverige har sagt nej till egna kärnvapen och drivit på för en kärnvapennedrustning. Sverige har också haft att ta ställning till flera stora internationella händelser, som exempelvis Iraks invasion av Kuwait, Natos bombningar i Jugoslavien och terrordåden mot USA.

Detta och mycket annat beskrivs ur ett folkrättsligt perspektiv i denna bok, som på grund av sitt lätta tilltal med fördel kan läsas av alla med ett intresse för svensk säkerhetspolitik.

Per Ahlin är universitetslektor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.