Bläddra

Från världskrig till corona : en berättelse om när Landet Lagom inte blev så lagom

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Köp här

Från världskrig till corona : en berättelse om när Landet Lagom inte blev så lagom

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Köp här

Rune Barneus föddes 1938 vid upptakten till andra världskriget och tillhör en generation som varit med om fler dramatiska förändringar i förutsättningar för mänskligt liv än många andra. Född i det fortfarande agrara, fattiga och auktoritära Sverige kom han att verka i en ny värld. Detta ger upphov till intressanta reflexioner om vår nutid.

Med sin bakgrund som bankman i Sverige och i USA kom han att verka i en alltmera internationaliserad värld. Med denna bakgrund reflekterar han över Sverige då och nu.   Synen på äldre i Sverige har förändrats; en förklaring kan vara att vi har den yngsta riksdagen någonsin, en annan är den dramatiska teknikförändring som lämnat många äldre utanför.

Författaren belyser konsekvenserna för de årsrika på ett flertal områden.   Han visar på hur i sig odramatiska reformer som allemanssparandet eller bostadsrättsreformen förändrat Sverige. Boken skrevs under coronakrisen och belyser dess sannolika effekter på strategiska områden med återgång till ökad nationell kontroll av nationalstaterna.    

Rune Barnéus är juristen och humanisten som blev bankman och barnboksförfattare. Han var VD för Nordbanken, nu Nordea, då Sverige 1990 gick in i den allvarligaste finanskrisen sedan Kreugerkraschen på 1930-talet. Bankchefer förlorade sina jobb, kunder förlorade sina tillgångar.   Han lämnade Sverige och arbetade under 1990-talet i Världsbanken i Washington med att etablera privatägda banker i Ryssland och Östeuropa, en erfarenhet som ligger till grund för förslag och synpunkter i denna bok. I slutet av detta decennium kom han att medverka i liknande projekt i Indien och i Latinamerika.