Bläddra

Fredsprocessen i Nordirland

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Fredsprocessen i Nordirland

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Under trettio år har vardagen i Nordirland präglats av våld, oförsonlighet och omöjliga motsättningar. Därför överraskades omvärlden när regeringar, politiker och väpnade grupper förhandlade fram ett avtal som lade grunden för en varaktig fredlig lösning. Sedan 1988 har Jan Pettersson följt den svårlösliga nordirländska konflikten. I denna bok ges en bred skildring av oroligheterna och hur det i en tillsynes olöslig konflikt påbörjas en fredlig utveckling. Nu sitter forna fiender och förhandlar med varandra - otänkbart för tio år sedan.

Fredsprocessen i Nordirland skildras med olika ingångar och perspektiv. Samtal och möten med representanter för de olika sidorna och civilbefolkningen från författarens många resor breddar och fördjupar skildringen. Ett centralt tema är den republikanska rörelsens förändring från revolutionärt till reformistiskt parti.

Boken är ett värdefullt bidrag för alla med intresse för freds- och konfliktforskning.