Bläddra

Freud

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Freud

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Octave Mannonis behändiga bok är inte bara en hyllad biografi, inte bara en effektiv och mångförgrenad introduktion till Freuds teori, utan också ett självständigt litterärt verk. Rikt illustrerad, med efterord av Per Magnus Johansson om att skriva ett liv.

Denna biografi om Sigmund Freud av Lacaneleven Octave Mannoni har av många ansetts vara den bästa biografin om Freud i det mindre formatet. Som biografi skiljer den sig från många andra genom att den är tematiskt uppbyggd och ägnar sig åt Freud och hans liv i den mån det belyser teorin. Den är en enkelt skriven introduktion och lika omedelbar som mångförgrenad. Men Mannonis bok är inte enbart en ingång till ett tänkande, utan också ett självständigt litterärt och psykoanalytiskt arbete. Denna utgåva innehåller också ett förord om Octave Mannonis liv och verk av översättaren Håkan Liljeland och ett efterord av Per Magnus Johansson.

Octave Mannoni verkade i början av sitt liv som lärare i filosofi på Madagaskar, och skrev i slutet av 40-talet den uppmärksammade etnografiska studien Kolonisationens psykologi. Vid närmare femtio års ålder utbildade han sig till psykoanalytiker och blev en av de första och mest berömda eleverna till Jacques Lacan. Han arbetade även som utbildningsanalytiker på École Freudienne de Paris och kom att utveckla ett omfattande och originellt författarskap.