Bläddra

Frigörelse

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor

Frigörelse

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här
Tre noveller kring temat frihet: försöken till frigörelse politiskt och individuellt, knutna till olika namn Valen, Mario och Diogenes. Valen och Mario hör samtiden till, de börjar som revolu-tionärer med avsikt att stöpa om de samhällen de lever i. Valen går genom en utveckling orsakad av kriget, blir en patriot som vill skapa ordning med maktens instrument. Mario är radikalare och avviker inte från åsikter men misslyckas också han, får vika i det virrvarr av krafter som vill nå makten. Individuell frihet är ledstjärnan för den antike filosofen Diogenes; han vill nå frihet från varje band, även poli- tiskt, kallar sig världsmedborgare. I berättelsen här en ständig sökare, lever i en tid lika orolig som de före- gåendes, vill egen frihet men också en frihet alla ska kunna ta del av.