Bläddra

Fundamental bildning

Kategorier: Agnosticism och ateism Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Religion och tro
Köp här

Fundamental bildning

Kategorier: Agnosticism och ateism Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Religion och tro
Köp här
I forntiden var människans bildning anförtrodd de mest framstående lärda vilka inte enbart kunde tala till sina elever om alldagliga ämnen utan de kunde lika väl tala om transcendentala, metafysiska teman. Genom detta verk kommer läsaren att bekanta sig med underlaget till en Fundamental Bildning