Bläddra

Fundamentals of Care – Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

Kategorier: Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Fundamentals of Care – Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

Kategorier: Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care, som handlar om patientens grundläggande vårdbehov, har blivit alltmer uppmärksammat av sjuksköterskor och ledare inom vården runt om i världen. Mot bakgrund av rapporter om vårdskandaler och allvarliga missförhållanden i vården har ramverket setts som ett sätt att visa på sjuksköterskans ansvar för omvårdnad och omvårdnadens betydelse för patienternas vård. Ramverket har utvecklats internationellt, men beskrivs här i svensk översättning och tolkning för att kunna tillämpas i svensk hälso- och sjukvård. Boken har praktisk tillämpning i fokus – patientfall, reflektioner och övningar visar hur Fundamentals of Care kan användas för att stärka omvårdnaden av patienten, samtidigt tränas läsaren i egen analys och kritiskt tänkande. Målgruppen är främst studenter i grundutbildning till sjuksköterska, men boken kan även användas av studenter på andra nivåer samt yrkesverksamma sjuksköterskor.