Bläddra

Funktionsförmåga 1, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Funktionsförmåga 1, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
Funktionsförmåga 1 täcker in hela kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Funktionsförmåga 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Funktionsförmåga 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vilka olika former av funktionsnedsättningar förekommer och vilka konsekvenser får de för individen i vardagen?
Vilka normer, värderingar och synsätt har genom historien påverkat synen på funktionsnedsättning?
Vilka lagar och bestämmelser finns och hur ser samhällets stöd och service ut när det gäller livsvillkor och möjligheter för personer med funktionsnedsättning?
Hur ser barn och ungas utveckling ut vid funktionsnedsättning?
Hur påverkas identitetsutveckling, självbild, sexualitet och relationer vid funktionsnedsättning?
Hur kan delaktighet och självbestämmande främjas vid funktionsnedsättning?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
Hur arbetar man i team och vilken samverkan sker internt och externt?
Vilka rutiner och arbetssätt kan användas för att förebygga hot och våld?
Hur kan tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras i inre och yttre miljöer?
Hur bemöter och kommunicerar man med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga på ett professionellt sätt?

Funktionsförmåga 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande