Bläddra

Funktionshinder – vad är det? : om olika skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar som till följd av brister i samhället leder till funktionshinder

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Funktionshinder – vad är det? : om olika skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar som till följd av brister i samhället leder till funktionshinder

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
SLUTSÅLD. BESLUT OM EV REVIDERING EJ FATTAT I SEPTEMBER-19.

Denna reviderade upplaga av ”Funktionshinder vad är det?” innehåller basfakta om ett stort antal funktionsnedsättningar, samt åtskilliga hänvisningar för den som vill veta mer. Boken är avsedd för alla som vill och behöver ha kunskap om fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Överskådligt beskrivs den mångfald av skador och sjukdomar som orsakar funktionsnedsättningar och funktionshinder. Den nya upplagan har utökats med information om fler funktionsnedsättningar. Vidare finns presentationer av samarbetsorganisationer och centrala myndigheter inom funktionshindersområdet. Därtill beskrivs flerfunktionshinder, sällsynta diagnoser och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Boken är ett standardverk för alla som arbetar med frågor som rör funktionsnedsättningar/funktionshinder. Dessutom är den en praktisk vägvisare i det stora utbudet av information inom området.

Raoul Dammert - redaktör.