Bläddra

Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
I Fysioterapi för barn och ungdom – teori och tillämpning har tjugosju författare från skilda håll i landet bidragit med såväl ­gedigen praktisk erfarenhet som specialiserad teoretisk ­kunskap. Boken ­inleds med en skildring av barns utveckling ur olika ­perspektiv, med tyngdpunkten lagd på barnets rörelseutveckling. Därefter följer några nyskrivna kapitel som behandlar fysio­terapeutiska ­insatser för barn och ungdomar med varierande diagnoser, såsom insatser vid obesitas, barnortopedi och styrketräning vid muskelsvaghet.

Sedan den första upplagan av denna bok publicerades har det skett en snabb kunskapsutveckling. Fysioterapeutisk behandling av barn och ungdom har tagit ett stort kliv framåt och insatserna vilar nu tydligare på en vetenskaplig grund. Fysioterapi för barn och ungdom riktar sig till fysioterapistudenter inom grundutbildning, fysioterapeuter under fortbildning samt till fysioterapeuter som i sitt yrke möter barn och ungdomar.