Bläddra

Fysioterapi i palliativ vård – Rörelseglädje tills livet tar slut

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Fysioterapi i palliativ vård – Rörelseglädje tills livet tar slut

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden och detta är den första boken på svenska i ämnet. Dessa patienter vårdas i alla delar av vårdkedjan och därför behövs kunskap om deras specifika problem. Genom lyhördhet och kunskap kan fysioterapeuten genom sin specifika kunskapsbas bidra till patientens livskvalitet och komplettera farmakologisk behandling och annan vård. Symtom, bedömningar och förslag till behandling och åtgärder tas upp i boken liksom även kortfattade beskrivningar av vanligt förekommande diagnoser och tillstånd. Med bokens hjälp vill vi bidra till att öka fysioterapeuternas kunskap, för att minska patienternas symtombörda och för att förbättra patienternas livskvalitet. Fysioterapi i palliativ vård är ett kliniskt kunskapsstöd och kan fungera som en inspirationskälla för fysioterapeuter som möter patienter i palliativa sjukdomsskeden. Boken är även anpassad för att kunna användas i olika kurser och utbildningar.