Bläddra

Gå på pengarna : antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Gå på pengarna : antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Tillgångsinriktad brottsbekämpning är ett samlingsbegrepp för alla former av insatser mot egendom som härrör från kriminell verksamhet. Den grundläggande strategin för den tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Om drivkraften för den ekonomiska och organiserade brottsligheten är pengar och det som kan köpas för pengar bör bekämpningen av brottsligheten ha samma fokus. För att denna strategi ska bli framgångsrik behövs ändamålsenliga verktyg.

Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området där flera centrala aktörer bidrar till att sprida kunskap om hur man arbetar med dessa frågor. Försäkringskassan,Kronofogden och Skatteverket ingår idag som naturliga samarbetspartner i Polisens och andra brottsbekämpande myndigheters arbete.

Tillgångsutredare har blivit en ny yrkesgruppvid sidan av poliser, åklagare och skatterevisorer. Att gå på pengarna har blivit ett allt viktigare kriminalpolitiskt spår.
Följande myndigheter har deltagit i arbetet med antologin:Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten,Skatteverket, Kronofogden, Tullverket, Brottsförebygganderådet samt Lunds universitet.