Bläddra

Gamla Testamentets roll i svenska folkets vardag c:a 1550-1950 : GT i sammandrag med kommentarer

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

Gamla Testamentets roll i svenska folkets vardag c:a 1550-1950 : GT i sammandrag med kommentarer

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här
Denna bok ger en häpnadsväckande skildring av Gamla Testamentets roll i svenska folkets vardag under mer än 300 år, husbondeväldets tid.
Varför behövs en sådan bok?
Det råder en allmän okunskap om vad som egentligen står i GT, liksom om vad kristna traditioner, normer och värderingar inneburit i praktiken för svenska folket.Okunskapen om GT:s innehåll, liksom om kyrkans destruktiva påverkan i vårt samhälle tidigare,leder ofta till ovederhäftigt argumenterande i debatter,där man från kyrkans håll kan komma med felaktiga påståenden utan att bli motsagd, just på grund av denna okunskap.
Författaren, som bla är lärare, argumenterar här för att denna viktiga del av vårt folks historia,som hittills varit försummad i skolundervisningen,måste få sin nödvändiga plats där. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna förstå våra rötter, och de djupa spår denna tid lämnat i vår kultur. Författaren menar vidare att Svenska kyrkan inte klart redovisar den roll den tidigare spelat i vårt samhälle, och försöker här också ge en historisk-psykologisk förklaring till kyrkans nuvarande kris. Författaren har en både djup och bred akademisk utbildning, bl a en mastersexamen i religion.