Bläddra

Gårdar, skatter och bortglömda skelett : Historier om Buttle

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Gårdar, skatter och bortglömda skelett : Historier om Buttle

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Buttle socken, mitt på den gotländska landsbygden, är ur historisk synvinkel en synnerligen intressant socken. Inte minst genom att här finns ett välbevarat förhistoriskt landskap i form av husgrunder, hägnader, gravfält och ålderdomliga vägar som förband Buttle med omvärlden. Det förhistoriska landskapet tillsammans med resultaten av många års arkeologiska undersökningar bildar grunden för en populärvetenskaplig betraktelse av socknens historia med tyngdpunkten i de åtta gårdar som utgör bygden.