Bläddra

Gastroenterologi och hepatologi

Kategorier: Gastroenterologi Hepatologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad

Gastroenterologi och hepatologi

Kategorier: Gastroenterologi Hepatologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här
En fullständig lärobok i gastroenterologi och hepatologi som riktar sig direkt till läkarutbildningen har hittills saknats. Efter en genomgång av samtliga lärosätens kursinnehåll och lärandemål har vi sammanställt en aktuell kunskapskälla i samarbete med många av landets ledande kliniker och lärare. Resultatet har blivit en pedagogisk redovisning av det aktuella kunskapsläget. För att underlätta inlärningen har vi använt en strukturerad kapitelindelning för varje enskilt delmoment. Basvetenskaper som anatomi och fysiologi, undersökningsmetoder inom bild- och funktionsmedicin samt endoskopi, diagnostisk symtomatologi och terapi är indelade i tre kunskapsnivåer för att ge läsaren vägledning: A = Awareness – Känna till K = Knowledge – Kunskap om konceptet C = Competence – Kunna handlägga/utföra Den lättöversiktliga kapitelindelningen gör att bokens användningsområde även innefattar andra yrkeskategorier där behov av information inom gastroenterologi och hepatologi efterfrågas.