Bläddra

Genealogi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Genealogi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Helena Lies debutdiktsamling är en berättelse om arv, trauma, våld, sorg. När det genetiska arvet används som tröst och förklaring inför ett våld man själv åsamkats, kan det samtidigt vändas till en krampaktig insikt om det egna arvets obönhörlighet. Eller finns det en väg ut ur denna förtvivlade determinism?

Helena Lie är född 1975 i Malmö och verksam som poet, litteraturkritiker och konstnär. Hon ägnar sig i lika delar åt konst och skrivandet, och är bosatt i Göteborg. Genealogi är hennes första bok.