Bläddra

Generationsskiften och blandade fång : Om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag

Köp här

Generationsskiften och blandade fång : Om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag

Köp här

Vänder sig till rådgivare som arbetar med generationsskiftesfrågor men också till den som överväger ett förtida skifte, vare sig det gäller rörelse, större villa, lantbruk, hyresfastighet eller annan egendom. Boken beskriver det skatterättsliga regelverket med tillhörande praxis. Med hjälp av ett flertal exempel utreds problem och möjligheter med att genomföra förtida skiften.