Bläddra

Genetisk vägledning : En handbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Medicinsk genetik

Genetisk vägledning : En handbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Medicinsk genetik
Köp här
Genetisk vägledning är en informationsöverföringsprocess från en vårdgivare till en vårdtagare om arv och ärftlighet i familjen. Denna process kräver av vårdgivaren en god kunskap om tillämningen av klinisk genetik, lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvårdens åtaganden samt en god förmåga att kunna lyssna in den eller de i familjen som har sökt hjälp.

Patienten eller familjen kan var i kris; man har fått ett eget svårt sjukdomsbesked eller någon i familjen har fått diagnosticerat i ärftlig sjukdom och man vill veta mer och vad man kan göra för att förhindra en upprepning. Patienten kan också vara en anhörig som vill veta vilken betydelse en partners eller släktings diagnos kan har för betydelse för egen eller för egna barns hälsa.

Genetisk vägledning - en handbok sammanfattar många års erfarenhet av genetisk vägledning i klinisk praxis med många praktiska tips om hur man kan lägga upp samtalet och vilka reaktioner man kan få av sin samtalspartner.