Bläddra

Gengångare / Gengangere / Vildanden

Köp här

Gengångare / Gengangere / Vildanden

Köp här
"Det brukar börja med att någon anländer från det förflutna, slår sig ner i soffan och börjar tala om gamla tider. Ledtrådarna sticker fram ur stoppningen och man sitter som på nålar eller rättare sagt på en tidsinställd bomb. Den tickar, till en början diskret men efterhand allt hörbarare och snabbare fram till urladdningen. Spänningen hos Ibsen är nästan thrillerartad och bygger på det stegvisa avslöjandets teknik", skiver Arne Törnqvist i förordet till den här utgåvan av två av Ibsens mest berömda dramer.

I Gengångare är det äktenskaps- och ärftlighetsfrågor som diskuteras. Den norska originaltexten återges här parallellt med den svenska översättningen.
I Vildanden är det människans behov av en livslögn som är det centrala temat.

Översättning Arne Törnqvist


Henrik Ibsen (1828 - 1906) är Norges främsta dramatiker. Hans dramer, där allvarliga och livsavgörande problem alltid ställs på sin spets, hör till de stora i världslitteraturen.