Bläddra

GEO – geografi för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

GEO – geografi för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

GEO – geografi för gymnasiet vänder sig i huvudsak till de som läser Geografi 1. Men den tar också upp många moment som traditionellt ligger i de fördjupande gymnasiekurserna.

Författarnas utgångspunkt har varit att löpande behandla de stora frågorna kring globalisering, klimatförändringar och hållbar utveckling, utan att göra avkall på de grundläggande ämneskunskaperna.

Boken tar upp de grundläggande kunskaperna i systematiska kapitel, men har också några tematiska avsnitt som till exemple ett kapitel Vår föda som behandlar mat ur olika geografiska aspekter.

Sista kapitlet, Geografiska studier, handlar om hur man skriver ett geografiskt arbete, gör en analys samtidigt som det tar upp ett tiotal fallstudier som eleverna kan jobba med eller ha som inspiration för ett mer omfattande eget arbete.

Stor vikt har lagts vid illustrationerna och pedagogiska layoutlösningar som gör stoffet både lättillgängligt och inspirerande. Sist i varje kapitel finns en sida eller ett uppslag med arbetsuppgifter av olika typ. Alla illustrationer och ett 90-tal foto finns på cd-skivan GEO – digitala bilder.

GEO passar dig som:

  • Vill ha en fyllig bok för Geografi 1
  • Både ett systematiskt och tematiskt angreppssätt på ämnet
  • Vill ha tillgång till alla illustrationerna digitalt
  • Arbetsuppgifter på olika nivåer kopplade till varje kapitel

Huvudförfattare till GEO – geografi för gymnasiet är Bo Andersson och Thomas Schellenberg, båda aktiva gymnasielärare med inriktning på naturgeografi respektive kulturgeografi. Tillsammans med Torsten Persson och Tord Porsne som medverkat i flera geografiböcker tidigare bildar de en författargrupp med lång skol- och geografierfarenhet.