Bläddra

Geografi. 8, Elevbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Geografi. 8, Elevbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
SOL 3000 Geografi

Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och smakprov ur böckerna. Du kan också gratis ladda ned lärarhandledningarna till Fokus-böckerna.

Det här är SOL 3000 Geografi: Grundmaterial

Elevbok: Grundbok med arbetsuppgifter i olika nivåer. (finns för åk 6, 7 ,8 och 9)
CD-böcker: Inläsningar av elevböckernas texter.
Lärarpraktika: En pärm till varje årskurs och ämne.
Stadiebok för åk 79: Varje stadiebok består av elevböckerna för årskurs 79 i ett ämne.
Horisont: Här har vi samlat alla elevböcker för en årskurs (finns för åk 7, 8 och 9).

Extramaterial

Elevmaterial Ryssland: Geografi till årskurs 9.
Frågebank: Färdiga prov samt ett program med vars hjälp du kan konstruera egna prov.

Lättmaterial

Minikurs: Lättare version som används tillsammans med den ordinarie elevboken.
Fokus, elevbok: För de av dina elever som behöver ett lättare material och/eller de som har svenska som andraspråk.
Fokus, arbetsbok: Uppgifter som är särskilt utformade för läs- och skrivsvaga och dyslektiker.
Fokus, arbetsbok med ordlista: Uppgifter som är tänkt för elever med svenska som andraspråk.