Bläddra

Giftas II

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor

Giftas II

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Giftas I (1884) är en novellsamling. Novellerna, med sina äktenskapsskildringar, var August Strindbergs inlägg i kvinnofrågan och 1880-talets sedlighetsdebatt. Flera av novellerna anses allmänt höra till det bästa han har skrivit. Ett kortare stycke i novellen Dygdens lön resulterade i den s.k. Giftasprocessen, där författaren emellertid senare frikändes. Det var dock inte synen på kvinnans roll och äktenskapet som ledde till att författaren åtalades; istället kom åtalet att omfatta ”hädelse emot Gud eller gäckeri af Guds ord eller sakramenten”.

Giftas II gavs ut 1886, efter tryckfrihetsprocessen, och skiljer sig från den första delen, där författaren hade predikat kärlekens evangelium. Tonen i Giftas II är allvarligare och bittrare och Strindberg angriper här inte bara kvinnorörelsen utan även kvinnan per se.

I kraft av sin konstnärliga originalitet hör Giftas I och II fortfarande till författarens mest lästa och analyserade verk.