Bläddra

Girighet : för samhällets bästa? (RJ 2023: Dödssynderna i vår tid)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Girighet : för samhällets bästa? (RJ 2023: Dödssynderna i vår tid)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

"Girighet är bra" påstod karaktären Gordon Gekko i filmen Wall Street från 1987. Faktum är att också många tänkare har vänt sig mot idén om girighet som en dödssynd. Idén att det tvärtom kan vara en samhällsnyttig kraft som gynnar det allmänna välståndet dyker upp i olika tappningar genom historien. Denna föreställning är intimt förknippad med tanken att acceptera människan som hon är och utnyttja hennes strävan efter egen vinning på olika sätt. Men stämmer det verkligen att människan drivs av girighet och egenintresse -- och är det gynnsamt för samhället att utgå från detta?

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar årligen en samling texter på ett aktuellt tema. Ambitionen är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. År 2023 bidrar sju forskare med essäer på temat Dödssynderna i vår tid, i form av häften som samlas i en box. Essäerna finns även som pdf-filer för fri nedladdning från RJ:s hemsida. I boxens tredje häfte skriver nationalekonomen Jesper Roine om synen på girighet och föreställningen om att den gynnar marknaden.

Jesper Roine är forskare på Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm och professor i nationalekonomi. Hans forskning handlar främst om inkomst och förmögenhetsfördelning men han har också publicerat artiklar i politisk ekonomi och ekonomisk utveckling kopplad till naturresurser. Han är en av grundarna till bloggen ekonomistas.se där han också skriver regelbundet.