Bläddra

Global livssyn på väg?

Köp här

Global livssyn på väg?

Köp här
Boken sammanfattar resultaten från en rad allt mer världsomspännande undersökningar av hur människors tro och värderingar har förändrats i både i- och u-länder. Undersökningarna har genomförts från 1970 och fram till vår tid, med för närvarande ett sextiotal deltagande länder.