Bläddra

Glömda sagor Digital + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Glömda sagor Digital + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Glömda sagor Texter och övningar i svenska som andraspråk Glömda sagor är ett läromedel för alla som vill utvecklas i svenska. Boken vänder sig till dem som har klarat minst SFI-C (eller har kunskaper motsvarande A2–B2 i svenska) och som vill uppnå C1-nivå i svenska (eller motsvarande svenska 3 på gymnasienivå). Boken kan användas för självstudier eller som extra läsförståelsematerial i en klass. Den vänder sig i första hand till personer med svenska som andraspråk, men även de som har svenska som modersmål och vill utveckla sitt ordförråd, sin läsförståelseförmåga och sina grammatikkunskaper kan ha nytta av materialet. I boken finns tolv sagor. Efter varje saga finns läsförståelsefrågor, samt ordkunskaps- och grammatikövningar som bygger på innehållet i sagan. I slutet av boken finns en grammatikdel. I boken finns det en tydlig progression. Sagorna blir längre och svårare och övningarna blir allt fler, samt mer och mer komplexa i takt med att man arbetar med boken. Man kan läsa varje saga för sig, men tanken är ändå att läsa alla sagorna i den ordning de kommer i boken, då det finns några karaktärer som återkommer. Övningarna bygger dessutom på en progression och vissa grammatiska moment återkommer i olika svårighetsgrad ju längre fram man arbetar i boken. I den digitala del som ingår i läromedlet kan man lyssna på alla sagorna. Cécile Tartar är en engagerad och uppskattad svensklärare med mångårig erfarenhet av läraryrket. Hon är uppvuxen i Frankrike och kom till Sverige 1997 som 20-åring. Cécile lärde sig svenska och utbildade sig sedan till gymnasielärare i franska, svenska och svenska som andraspråk. Hon skrev Glömda sagor på franska i slutet av 1990-talet och översatte dem själv till svenska 2016.