Bläddra

Gnugga 4 6, tidigare utgåva, Gnugga språklära 2 (inkl facit)

Köp här

Gnugga 4 6, tidigare utgåva, Gnugga språklära 2 (inkl facit)

Köp här
NYHET!
Gnugga finns nu i en reviderad upplaga för år 4–6. Serien har dessutom utökats med helt nya böcker för år 7–9.

ÅR 4–6
Reviderad upplaga

Med Gnugga tränas de viktiga baskunskaperna ordkunskap, språklära och stavning. Böckerna har en varsam men tydlig svårighetsstegring. De är främst avsedda för år 4–6 (7) men passar också för grundvux eller för elever med svenska som andraspråk. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien.

Gnugga ord
Gnugga ord 1–4 ger träning i läsförståelse, ordkunskap och studieteknik. Övningarna utgår från enkla texter om t ex djur, barn och resor.

Gnugga stavning
Gnugga stavning 1–3 ger strukturerad och systematisk stavningsträning.

Gnugga språklära
Här ges de första grundläggande kunskaperna om grammatiska regler och begrepp.

I Gnugga språklära 1 presenteras de nio ordklasserna.

Gnugga språklära 2 repeterar och fördjupar dessa kunskaper samt introducerar satsdelarna.

Den nya versionen av Gnugga har helt ny form, varsam textrevidering och helt nya bilder.

ÅR 7–9
Gnugga är en serie arbetsböcker som ger effektiv träning av viktiga basfärdigheter i svenska. Böckerna har en varsam men tydlig svårighetsstegring. De är avsedda för år 7–9, men är också användbara som repetition för äldre elever. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien.

Gnugga ord
Gnugga ord 5–7 hjälper eleverna att systematiskt utveckla sitt ordförråd och sin säkerhet när de möter orden. Böckerna ger träning i att placera orden i sitt rätta sammanhang och att använda ordlista. Gnugga hämtar sina ord ur nyhetsprogram och dagstidningar, ord som man som vuxen behöver vara förtrogen med.

Gnugga stavning
Gnugga stavning 4–5 ger strukturerad och systematisk stavningsträning. Man arbetar med stavning utifrån givna regler från alfabetet, vokaler och konsonanter till de olika ljuden.

Gnugga språklära
Gnugga språklära 3–4 repeterar och fördjupar elevernas kunskaper om ordklasser och satsdelar samt fyller på med nytt stoff.